Mijn inzet voor overheden

Overheden en gemeentelijke sportbedrijven ondersteun ik in het bereiken van de maximale kwaliteit in hun buitenruimte-projecten. Ik geef technisch-inhoudelijke adviezen en sta garant voor een accurate projectuitvoering binnen het toegewezen budget.

Ik help om heldere opdrachten te formuleren en een kloppend pakket van wensen en eisen op te stellen. Daarmee neem ik het risico van latere budgetoverschrijdingen weg. Tijdens bijeenkomsten neem ik belanghebbenden mee in de opzet van projecten. Dan wakker ik ieders enthousiasme aan en geef het project vaart mee.

Ambtelijk opzichters ondersteun ik bij het toezicht op de correcte uitvoering van het project. Soms neem ik de taken van de opzichter zelfs volledig over. Dan zorg ik ervoor dat alle partners de kwaliteitseisen in acht nemen en tijdig leveren.

overheden

Kwaliteitseisen

Ik lever projecten op die voldoen aan de kwaliteitseisen die NOC*NSF stelt. Ook sportbonden als de KNVB en KNHB hebben specifieke wensen waaraan mijn projecten voldoen. Dát voorkomt kostprijsverhogende aanpassingen achteraf.

Mijn doel is altijd binnen budget te blijven, zodat gemeentes (en verenigingen) ruimte houden om te doen wat ze het liefst doen: alle inwoners met plezier laten sporten, bewegen en recreëren. Daaraan bijdragen, daar word ik gelukkig van!

Ik help je graag vooruit!

Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.
Een persoonlijk gesprek is snel geregeld.

gertjan-de-vet Overheden - De Vet management